Privacy en Mployment Brands 

Laatst gewijzigd: januari 2024 

 

 Dit is het privacy statement van Mployment Brands. We zijn een onderdeel van de JEX groep. 

Dit privacy statement verschaft informatie over de persoonsgegevens die we verwerken. 

Jouw privacy is in alles ons vertrekpunt. In dit privacy statement leggen we je duidelijk uit hoe we je gegevens verzamelen en waarvoor we die gebruiken. 

We zorgen dat je gegevens goed beveiligd zijn en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt én ze strikt noodzakelijk zijn. In dit geval omdat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.   

We houden ons in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). 

  

Jouw persoonsgegevens 

We verwerken de volgende gegevens van jou: 

 • voor- en achternaam; 
 • adres; 
 • contactgegevens; 
 • betaalgegevens; 
 • overige gegevens die je aan ons verstrekt. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die door jou aan ons worden verstrekt. 

Tot slot verwerken we op onze website de gegevens die nodig zijn om je account aan te maken, en monitoren we hoe onze software wordt gebruikt.   

 

Doel van de verwerking 

We verwerken je gegevens om de volgende redenen: 

 • om met je in contact te kunnen treden en aanbiedingen te doen; 
 • om je vragen te kunnen beantwoorden; 
 • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten; 
 • om diensten aan je te leveren. 

We verwerken je persoonsgegevens op onze website zodat wij jou een optimale gebruikersondersteuning- en ervaring kunnen bieden. Wij doen dit onder meer door met jouw gegevens onze software te analyseren en te optimaliseren. 

 

Met wie delen wij je persoonsgegevens? 

We verstrekken je persoonsgegevens binnen onze organisatie alleen aan degenen die daadwerkelijk met jou in contact treden of die betrokken zijn bij onze dienstverlening aan jou.  

We kunnen je persoonsgegevens delen met anderen buiten onze organisatie als dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou aangaan.  

Met bedrijven die in onze opdracht je gegevens verwerken sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. We blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

We geven jouw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens? 

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt. Als we aan jou diensten hebben geleverd bewaren we de noodzakelijke gegevens voor de administratie voor de duur van maximaal zeven jaar, in verband met onze fiscale verplichtingen. 

 

Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken functionele en analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring op onze website te geven. Ook verzamelen we tracking cookies. Deze cookies kunnen informatie over je verzamelen en jouw internetgedrag op onze website volgen. Met deze informatie kunnen advertenties of content aan jouw interesses en profiel worden afgestemd. Je kan aan ons toestemming geven of die intrekken voor het plaatsen van tracking cookies. 

 

Jouw rechten 

Jij hebt het recht ons te verzoeken om: 

 • jou inzage te geven in jouw persoonsgegevens; 
 • jouw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen; 
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens; 
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens te staken of te beperken; 
 • jouw persoonsgegevens over te dragen aan jou of aan een ander. 

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij beoordelen je verzoek volgens de AVG. We informeren je zo snel mogelijk, en in elk geval binnen een maand, over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van jouw verzoek kunnen wij deze termijn met twee maanden verlengen. We zullen je in dat geval informeren. 

Je kan een verzoek indienen via ons contactformulier op de website. Wij nemen vervolgens contact met je op om je identiteit te verifiëren. Pas na verificatie nemen wij jouw verzoek in behandeling. 

  

Beveiliging 

We doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en toegang. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen zoals beveiligingssoftware, procedures en toegangsbeveiliging- of autorisatie. 

 

Vragen en contact 

Voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht bij onze Privacy Officer Gertjan de Mare via het contactformulier op de website of via privacy@jex.nl

 

Wijzigingen 

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Bij grote wijzigingen informeren wij je daarover, bijvoorbeeld via de website. 

Het meest actuele privacy statement vind je altijd op deze pagina. In het privacy statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.